O nas:

 pamięć

Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Białymstoku.

Punkt Informacyjny o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Białymstoku powstał w 1995 roku z inicjatywy dwóch osób świeckich. Dzięki przychylności i otwartości ks. prałata Antoniego Lićwinko, ówczesnego proboszcza parafii katedralnej pw Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, Punkt znalazł swoją siedzibę w pomieszczeniach parafialnych i został włączony w struktury Katolickiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Pomysł podjęcia inicjatywy związanej z problemem sekt był odpowiedzią na potrzebę chwili. Działalność rozpoczęła się od zbierania materiałów i zgłębiania tematu. Jednak już wkrótce pojawiły się osoby szukające pomocy. Zainteresowanie Punktem zaczęło rosnąć. Pojawili się nowi współpracownicy.

W chwili obecnej Punkt działa nie tylko na potrzeby jednej parafii czy miasta Białegostoku, ale do niedawna był jedyną tego typu placówką na terenie województwa podlaskiego.

Celem Punktu jest: informowanie o zagrożeniach ze strony sekt i nowych ruchów religijnych, gromadzenie i udostępnianie zebranej dokumentacji i zgromadzonej literatury przedmiotu, organizowanie spotkań, prelekcji i wykładów dla młodzieży szkolnej, nauczycieli i pedagogów, wszystkich zainteresowanych.

Formy pracy: prelekcje w szkołach ponadpodstawowych w ramach lekcji religii oraz lekcji wychowawczych; spotkania z rodzicami uczniów oraz szkolenia dla nauczycieli i pedagogów szkolnych; spotkania ze studentami białostockich uczelni; wykłady w parafiach; organizowanie spotkań otwartych z zaproszonymi gośćmi dla mieszkańców miasta; udostępnianie zgromadzonej w punkcie literatury uczniom i studentom; udział w audycjach radiowych; publikacje w diecezjalnym miesięczniku „W Służbie Miłosierdzia”; uczestnictwo w konferencjach i seminariach dotyczących problemu; współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Białymstoku oraz policją; pomoc interwencyjna.

Podstawową formą działalności są dyżury – dwa razy w tygodniu: wtorki i czwartki w godz. 16.00 – 18.00. W tych godzinach mogą zgłaszać nie tylko osoby poszukujące literatury, ale przede wszystkim się osoby potrzebujące pomocy. Dotychczas najczęściej byli to rodzice, których dzieci dostały się pod wpływ bliżej nieokreślonej grupy. W razie potrzeby kontaktujemy osoby zainteresowane z psychologiem, prawnikiem lub kapłanem.

Badane zjawiska: sekty i ruchy o charakterze destrukcyjnym, posługujące się w swoim działaniu technikami psychomanipulacji, nowe ruchy religijne działające w ramach New Age, sam ruch New Age i związane z nim takie zjawiska jak magia, okultyzm, neopogaństwo.

PUNKT © 1995-2010