Witamy na naszej stronie!

 pamięć

Po kilku latach nieobecności reaktywujemy strony internetowe Punktu Informacyjnego o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w Białymstoku. Strony te przedstawiają zagrożenia płynące ze strony tzw. sekt, kultów, grup psychomanipulacyjnych, nowych ruchów religijnych, ale także niebezpieczeństwa natury psychicznej i duchowej, jakie niesie ze sobą coraz bardziej rozprzestrzeniający się ruch New Age oraz postępujący za nim Next Age. Tak więc, na naszych stronach można będzie znaleźć informacje na temat magii, okultyzmu, spirytyzmu, medycyny niekonwencjonalnej, duchowości wschodu, ezoteryzmu, gnozy, itp.

Naszą wiedzą, zdobywaną przez ponad piętnaście lat, chcemy podzielić się głównie z katolikami i tymi chrześcijanami, dla których Jezus Chrystus jest jedyną Drogą, Prawdą i Życiem.

Mamy nadzieję, że materiały zawarte na naszych stronach będą pomocą dla tych wszystkich, którzy szukając prawdy pogubili się w gąszczu różnorakich dziwnych propozycji oferowanych przez współczesny świat. Duża część prezentowanych artykułów pisana była po spotkaniach z konkretnymi osobami, które przychodziły do Punktu Informacyjnego o Sektach i Nowych Ruchach Religijnych w poszukiwaniu pomocy dla siebie lub swoich bliskich. Podczas wielu przeprowadzonych rozmów zauważyliśmy dziwną zależność. Wszelkie uwikłania, czy to w sekty, czy okultyzm, czy inne praktyki magiczne zawsze wiązały się ze słabą wiarą i brakiem zaufania do naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Obserwując dzisiejszą rzeczywistość oraz zagubienie wielu wierzących, prosimy Ducha Świętego o światło dla wszystkich tych, którzy szczerze poszukują PRAWDY.

Marana tha.

Autorzy

PUNKT © 1995-2010